Dotace na zadržování vody ve vegetačních konstrukcích

Dotace na zadržování vody ve vegetačních konstrukcích

Boj se suchem je téma rezonující napříč Českem. Podle výzkumu agentury STEM/MARK se 80 % čechů obává nedostatku vody. Státní fond životního prostředí a někde i sama města proto podporují z veřejných prostředků financování zelených střech, retenčních nádrží a vsakování vody v zastavěných územích.

Například ve městě Brně můžete na každý metr zelené střechy čerpat dotaci až 1400 Kč. Celostátní program Nová zelená úsporám nabízí stavebníkům 800 Kč za metr plochy.

Další motivační programy podpory (kromě programu Dešťovka) na zadržování vody v nádržích nebo vsakováním do podzemí jsou určeny prozatím veřejné správě. Zde mohou investoři získat podporu 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde je podpora poskytována ve výši 30 %.

Každý z dotačních programů má svá pravidla a specifika, je proto dobré svůj záměr konzultovat s odborníkem, který má s podporou zkušenost. Také obchodníci Envilope vám mohou pomoci s nabytím financí na zelenou střechu.

Články v kategorii Aktuality

Zásady

Envilope sdružuje řešení, která jsou vyvíjena s cílem stavět klimaticky odolné a šetrné budovy nové generace...

Přečíst článek

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou.

Přečíst článek

Partneři

Staňte se součástí komunity informovaných stavitelů v oblasti odpovědného stavitelství. Silné personální zázemí společnosti Evilope, s.r.o. se stane vašimi partnery při řešení komplikovaných technických detailů i přípravě prováděcí dokumentace.

Přečíst článek

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek