Předpěstovaný koberec nebo sazenice?

Předpěstovaný koberec nebo sazenice?

Na realizaci můžete uspořit skladbou se sazenicemi a nemusíte udělat špatně. Předpěstovaný rozchodníkový koberec přináší stejné benefity, které známe od koberců travních: Žádné zahradničení a starosti, radost z okamžitého výsledku… Všechny tyto benefity se však odrazí na ceně, kterou se můžete vykoupit z potenciálního pěstitelského neúspěchu. Kde je ta pomyslná hranice správného rozhodnutí? Skladba se sazenicemi není nikterak špatná volba, je to řešení, které však častěji preferují developeři a investoři, kteří na výsledek “nevidí” nebo naopak drobní stavebníci, kteří vnímají péči o střechu jako součást aktivní relaxace.

Problém nastává ve chvíli, kdy se ozeleňovaný objekt nachází v lokalitě exponované silným větrem či přívalovými dešti. Tím hůře, čím je větší sklon. Husté prokořeněné rostiny účinně brání erozi substrátu. Absence této rostlinné bariéry dovolí dešti splavovat zeminu i s rostlinami a silnému větru dokonce přelétnout na sousední plochy. S takto extrémními podmínkami se setkáváme jen velmi zřídka. Fakticky však trvá suchomilné vegetaci 3-5 let než vytvoří celistvou plochu, což pravděpodobnost možné škody částečnou erozí zase zvyšuje.

Pakliže se rozhodnete snížit náklady na realizaci výsadbou sazenic, naši techničtí specialisté individuálně posoudí váš záměr s ohledem na lokalitu, sklon střechy a další vlivy. Na základě zjištění mohou navrhnout dílčí úpravy jednotlivých funkčních vrstev tak, aby byla deklarována bezproblémová funkčnost a růst vegetace.

Články v kategorii Aktuality

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou.

Přečíst článek

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek