Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Historie ENVILOPE

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou. Znalost stavebně -technických vlastností střech s ohledem na kvalitu instalované hydroizolace a samotná prováděcí práce zásadně ovlivňuje životnost celé stavby. Proto vize při zakládání společnosti byla nabídnout pro odborné stavebníky jednoduché řešení s plnou technickou podporou.

Mise ENVILOPE

Protože střechy nejsou jediným potenciálem ke zlepšení stávajícího stavu, rozhodli se autoři systémů pro zelené střechy své aktivity rozvíjet také v oblasti vertikálních systémů a vsakování vody na komunikacích. Původní název společnosti Smart Roof Solution, s.r.o. byl tedy v roce 2020 změněn na ENVILOPE, s.r.o.. Poslání: “Ozeleňovat města a lépe hospodařit s vodou.” zůstalo, ba naopak nabylo na objemu.

“Jinde pod jednou střechou nenajdete stavební inženýry, botaniky se zaměřením na suchomilné rostliny, výzkumníky zabývající se retencí vody a montážní pracovníky. Dali jsme dohromady tým, který má velký potenciál připravit česká města na suchá a horká léta. V naší práci se díváme nejen před sebe. Hledáme řešení pro stavby s přesahem do budoucnosti a proto vnímáme také nutnost fungovat v souladu s cirkulární ekonomikou a udržitelnou energetikou.” Uvedl CEO společnosti, Jaroslav Černý.

Řešení ENVILOPE

Na tým ENVILOPE se mohou obracet architekti, projektanti, ale také soukromí investoři, kteří hledají odpovědné a ověřené řešení. Techničtí poradci jsou připraveni zajistit odborné posouzení záměru a vypracovat dílčí části prováděcí projektové dokumentace. Soukromým investorům společnost poskytuje kompletní službu od konzultace, návrhu až po realizaci.

Články v kategorii Aktuality

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek