Retenční zelená střecha Intensive Universal

Sklon střechy 0–5°

Varianta souvrství pro intenzivní a semi-intenzivní střechy s volitelnou zelení. Tuto skladbu je možno osadit širokým spektrem rostlin, které mohou dotvářet atmosféru například střešní terasy.

 • Vegetační vrstva není součástí dodávky
 • Široká nabídka systémových doplňků
 • Logistická a technická podpora

Technické parametry

Vegetační forma (není součástí dodávky) volitelná zeleň
Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu 573 kg/m²
Instalační výška 465 mm
Retenční schopnost* až 98%
Vodní kapacita* nejméně 60 l/m²
Odtokový součinitel* C = max. 0,05
* vše při umělých srážkách dle FLL (15ti minutovém dešti)

Popis skladby

 1. Volitelná zeleň
 2. Intenzivní substrát
  400 mm
 3. Hybridní deska EnviBoard 30
  30 mm
 4. Drenážní vrstva
  27 mm
 5. Separační a ochranná vrstva
  5 mm
Data ke stažení

Další řešení Envilope Roof System

Vyberte si řešení, které odpovídá vašemu očekávání i stavebním a technickým vlastnostem objektu.

Extensive
Light

Ideální varianta pro rekonstrukce stávajících střech s požadavkem na nízkou plošnou hmotnost.

 • Sklon střechy 2–5°
 • Hmotnost skladby 74 kg/m²
Více informací

Extensive
Universal

Univerzální varianta pro stavby v lokalitách, které nejsou exponované vysokými úhrny srážek.

 • Sklon střechy 2–5°
 • Hmotnost skladby 114 kg/m²
Více informací

Extensive
Fire
Protect

Univerzální varianta skladby, která nad rámec svých vynikajících hydroakumulačních vlastností splňuje také požadavky klasifikace BROOF (t3).

 • Sklon střechy 2-10°
Více informací

Extensive
Extreme

Varianta vhodná pro střechy v lokalitách zatížených vysokými úhrny srážek.

 • Sklon střechy 0–5°
 • Hmotnost skladby 154 kg/m²
Více informací

Extensive
Slope
10

Varianta přizpůsobená pro sklon střechy 5-10°, která houževnatě odolá povětrnostním vlivům.

 • Sklon střechy 5–15°
 • Hmotnost skladby 149 kg/m²
Více informací

Extensive
Slope
30

Vegetační skladba navržená pro sklonité střechy. Nezbytnou součást skladby tvoří kotevní a protierozní systém.

 • Sklon střechy 10-30°
Více informací

Blue
Roof

Lehká minerální varianta, která při prudkém dešti výrazně zpomaluje průtok vody do vpustí a odpadů.

 • Sklon střechy 0–15°

 • Hmotnost skladby 97 kg/m²
Více informací

Potřebujete poradit?
Nechte nám na sebe e-mail
a my se Vám ozveme.